გაზიარება
წიკლაური დიმიტრი
*** უნდა დავჯერდე ძველმან სამოსელს"  ექსკლიუზივი
იანვარი  
ლაბორატორიაში დაკლულ ბაყაყს  ექსკლიუზივი