გაზიარება
ცერცვაძე ვასილ
*** "და მურილიოს საწყალი ბიჭი"  ექსკლიუზივი
*** "როგორ გავძელით"  ექსკლიუზივი
*** "ძნელია...ვიცი..."  ექსკლიუზივი
არაფერი თავდება და არაფერი ქრება  ექსკლიუზივი
გახსენება  ექსკლიუზივი
თეთრი რაში არ დაიდგამს უნაგირს  ექსკლიუზივი
სურათი მოგონება  ექსკლიუზივი
ყველაზე ჯანმრთელი-ავადმყოფი გული  ექსკლიუზივი