გაზიარება
ჩაჩუა ნანა
* * * "და, რა თქმა უნდა"  
აღსავლის კართან