გაზიარება
ჩაპლინი ჩარლზ
რაც საკუთარი თავი შევიყვარე  
წერილი ჯერალდინას