გაზიარება
შარი რენე
* * * თხარე! (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)  
მოლაღური (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)