გაზიარება
შამფრიანი ბეთქილ
*** "ვიღაცა გაშლის ჩემს ბედზე ბანქოს"  ექსკლიუზივი
*** "ის ბედნიერი იყო აწმყოთი"  ექსკლიუზივი
*** "ჩემზეც ამბობენ"  ექსკლიუზივი
ბედისწერა ანუ მომავალი აწმყოში  ექსკლიუზივი