გაზიარება
ყაზბეგი ალექსანდრე
*ბიოგრაფია (ყ.ა)  
გამოუცდელს  
გლოვა მთიელთა  
ელგუჯა  
ელისო  
მამის მკვლელი  
მოძღვარი  
ნამწყემსარის მოგონებანი  
ჩემს კალამს  
ხევის ბერი გოჩა