გაზიარება
ქოჩაკიძე პეტრე
ბაგინეთის მთის ლეგენდა  
ბესარიონი  
იავბერი  
სიფილისი  
ფულის სუნი  
ჯიში