გაზიარება
ქოიავა ჭაბუკი
*** "ახლა მზე ისე ახლოა მთებთან"  ექსკლიუზივი
*** "დამისხით ღვინო"  ექსკლიუზივი
*** "კვირის დღესავით ვითვლი ჩემს ნეკნებს"  ექსკლიუზივი
*** "მთას შერჩენია ნაფლეთი თოვლის"  ექსკლიუზივი
*** "მოვა ღამე პოეტივით მთვრალი"  ექსკლიუზივი
*** "შენი სიშორე ცრემლისფერია"  ექსკლიუზივი
დამსხვერული მთვარე  ექსკლიუზივი