გაზიარება
ტოლსტოი ლევ
ლევ ტოლსტოის პსასუხი სინოდის გადაწყვეტილებაზე, მისი ეკლესიიდან განკვეთასთან დაკავშირებით.  
ფეხმარდი ცხენის ამბავი