გაზიარება
ტეფნაძე ნინო
..წამო, ღმერთი მივახატოთ ზეცას  
გეომეტრია დამწყებთათვის