გაზიარება
ტაკუბოკუ ისიკავა
* * * ერთი უქნარა გიჟი პოეტი (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)  
* * * "ერთხელ ხუმრობით" (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე  
* * * გამეღვიძება (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)  
* * * ისე, ტყუილა (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)  
* * * მეგობარს გული გადავუშალე (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)  
* * * პირსახეზე (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)  
* * * სადღაც კუნძულზე (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)  
* * * სამშობლოს მთები! (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)  
* * * ფართოდ გაღებულ (მთარგმნელი: კონსტანტინე ლორთქიფანიძე)