გაზიარება
სეფეჰრი სოჰრაბ
წყლის ფეხის ჩქამი (მთარგმნელი: