გაზიარება
სალვარიძე მზია
გეიშა  
კარჩხლის მთაზე ვიღაც სტვირის ატირებას ლამობს  
მაჭახელას ფუტკარო  ექსკლიუზივი
ოქროცურვილიდან  
საკუთარ ჭაში ჩავარდნილი  
სასელა  
სისხლის ყივილი  
შენით სავსე უშენობა  
ხოჯა