გაზიარება
პოლოზკოვა ვერა
თქვენი სახელი (მთარგმნელი: ხათუნა ბოლქვაძე)