გაზიარება
პავლოვა ვერა
* * * "სვიტერშიც" მოსჩანს, არ იფარება (მთარგმნელი: ნინო დარბაისელი)  
* * * მოდის კაცი (მთარგმნელი: ნინო დარბაისელი)