გაზიარება
ონაშვილი ნათელა
*** "დღეს ჯვარს დავიწერთ"  
*** "სილი ქცეულა ვედრებად"  
*** "შვილო, ვეგარ ვუძლებ ამდენ წუხილს"