გაზიარება
ნიშნიანიძე გიზო
*** "ბოლოს და ბოლოს"  
*** "ვინც აღმა სულს დაღმა ფარცხავს."  
*** "იყიდება საქართველო"  
რეკვიემი ბებიას  
შვილთაშვილს