გაზიარება
ნეფარიძე ჯიბო
ვარსკვლავთა ღილაკებით  
ჩიტი ნიშნს მიგებს:-ფაფუ!