გაზიარება
ნაცვლიშვილი ნათია
* * * აი, აქ გადის სიყვარული  
* * * ველური ზეთისხილით მაქვს სავსე კალთა  
* * * ცარიელ კალთაზე დავიკრიფე ბალახები  
კაცი ქვით  
შოთა იათაშვილს