გაზიარება
მეტრეველი ლელა
"თანამედროვე"პოეზიის კითხვისას  ექსკლიუზივი
*** "ეტყობა"  ექსკლიუზივი
*** "მინდორს ფარავს თეთრი ფარა"  ექსკლიუზივი
*** "სულ ერთ ღამეში"  ექსკლიუზივი
*** "წვიმს"  ექსკლიუზივი
***დგას გამჭვირვალე ქარვის ნათელი  
ავი წინათგრძნობა  ექსკლიუზივი
დედოფლის მონოლოგი  
ვინ დაუჯერებს...  
პოეტს  ექსკლიუზივი
სამშობლოს  ექსკლიუზივი
ცოლის პასუხი