გაზიარება
მერჩი უილიამ
ბილის თვალები (მთარგმნელი კოპალიანი ანი)