გაზიარება
მარადელი მათე
არჩვების არვე  
ეს სიმძაფრეა შენი შეგრძნების