გაზიარება
მალარმე სტეფან
სონეტი გედი (მთარგმნელი: კობა ჭუმბურიძე)