გაზიარება
ლომთათიძე ჭოლა
*ბიოგრაფია (ლ.ჭ)  
აღსარება (ესკიზი)  
თეთრი ღამე  
სახრჩობელის წინაშე  
უბის წიგნიდან  
უსათაურო  
ჰონორარი