გაზიარება
ლევერტოვი დენის
მარტოობა (მთარგმნელი: შოთა იათაშვილი)