გაზიარება
კროული ალისტერ
უღირსი (თარგმანი: გიორგი უგრეხელიძე)