გაზიარება
კრაწაშვილი დათო
* * * აბა გაზაფხულზე  
* * * დღეს ჩემი სული  
* * * მერე შენ დაჭკნები  
* * * მოვა დრო  
გაირბენს დრო  
მწყინს?!