გაზიარება
კოვნერი აბბა
წიგნი მოწმობათა (მთარგმნელი: ნინო ქოქოსაძე)