გაზიარება
კოაძოი ისა
ეშმაკის მონოლოგი (თარგმანი რუსულიდან - კონსტანტინე ვეკუა)