გაზიარება
კლოდელი პოლ
ლოცვა-დუმილი (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)