გაზიარება
კიპლინგი რადიარდ
ამირას მოწყალება  ექსკლიუზივი
თუ (მთარგმნელი:ანი კოპალიანი)  
მოხეტიალე ებრაელი  ექსკლიუზივი
პატარა ტობრა  ექსკლიუზივი