გაზიარება
კვარაცხელია გუჩა
 
*** "არც ვარსკვლავია უსახლკარო"  
*** "გამარჯვებულმა იკითხოს"  
*** "ცას"  
მიფრინავენ  
ტკბილო დედაო  
უაკვალანგოდ  
ღმერთი კეთილია