გაზიარება
კერძევაძე ელდარ
*** "შოთა ჩანტლაძე მესიზმრა გუშინ"  
*** "წუხელ სოფლიდან მესტუმრა მთვარე"  
თითქმის ავტოპორტრეტი