გაზიარება
კერესელიძე მთვარისა
*** "ვეფხის ნაწოლთან ჩავივლი"  
გრიალებს ქარი  
ნუ მახსენდებით