გაზიარება
კენო რემონ
* * * გავზომე უბედურება ნიჩბით (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)  
* * * უნდა იცოცხლო (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)