გაზიარება
კაციტაძე გელა
*** "ასი ათასჯერ მახსენდები ერტ დღე ღამეში"  ექსკლიუზივი
*** "გზაჯვარედინზე"  ექსკლიუზივი
*** "თუ მოგეყინე, მაგ თვალებზე"  ექსკლიუზივი
*** "მზეს თაფლისფერი ჰქონდა თვალები"  ექსკლიუზივი
*** "შალომ ლე შალომ"  ექსკლიუზივი