გაზიარება
კაკაბაძე ზურაბ
*** "არის კაცი,არის ბედი"  
*** "დაგრჩა ფიქრი"  
*** "მე ვიცდიდი"  
დედა  
დიდი სიხარული  
ქუჩაში