გაზიარება
ირვინგი ვაშინგტონ
ალჰამბრა ანუ ამბავი არაბი ვარსკვლავთმრიცხველისა (თარგმანი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)