გაზიარება
თარიშვილი ნინო
ალერსი მინდა ფეხშიშველა  
არავინ მოდის  
ვიცი...  
იმის ხელებს  
ჩემს ტოლებს