გაზიარება
თაბუკაშვილი ლაშა
ალავერდობა  
და მაშინ გეტყვი...  ექსკლიუზივი
დონ კიხოტები  ექსკლიუზივი
კვაზიმოდოს მონოლოგი  ექსკლიუზივი
ტიციანს  ექსკლიუზივი