გაზიარება
ვილმანი ჰანს-ფრიდერ
თავშესაფარი მარიამისა და იოსებისათვის (მთარგმნელი: ვლადიმერ კორტავა)