გაზიარება
ვაშაგაშვილი ჟუჟუნა
*** "სარკმელში უკვე შეიმღვრა დილა"  
*** "ჩემს ძარღვებს შიათ"  
სიცოცხლე