გაზიარება
ერისთავი რაფიელ
*ბიოგრაფია (ე.რ)  
ასპინძის ომი  
აღდგომა  
ახალგაზრდა გლეხის ნაამბობი  
ბეჩავი  
დედაბრის მოთქმა  
დედაენა  
ზაფხული  
თარის დაკვრაზედ  
თინიას მამითადი  
სამშობლო ხევსურისა  
ტეტიას მოთქმა