გაზიარება
ერისთავი თამარ
*** "როცა ფიქრივით ხმაურობს ქარი"  
დადევნება იყო გვიანი  
იწვის და ანთია  
მაიკო ორბელიანის წერილებიდან  
მე მახსოვს ერთი საღამოს ფერი  
ო, დაიბრუნე შენი იერი