გაზიარება
ეგრისელი ვაჟა
გაზაფხულის დილა  
დღეები მიაქვთ ქორებს  
საქართველოს  
ჩემი ხორგა