გაზიარება
დობორჯგინიძე ჯემალ
არყის გამოხდისას თქმული  
უსაქართველოდ არ მწამს ქართველი!  
ხერთვისო