გაზიარება
დიურასი მარგერიტ
მთელი დღეები ხეებზე (მთარგმნელი: ელდარ ჭიჭიაშვილი)