გაზიარება
დილანი ბობ
მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს (მთარგმნელი: კობა ჭუმბურიძე)