გაზიარება
დელიოზი ჟილ
ხორცი და სული: ცხოველად ქცევა (მთარგმნელი: ხათუნა ხაბულიანი)